Gizlilik İlkeleri

          Netkutusu.com, üye ve müşterilerinin, e-posta adresleri dahil hiçbir kişisel bilgisini, hiçbir nedenle ve hiçbir muhatap karşısında paylaşmaz, açıklamaz, satmaz veya kötüye kullanmaz. Kuruluşumuz, üye ve müsterilerinin e-posta adreslerini, (opsiyonel olarakta ayarlancağı gibi) sadece haftalık kampanya fırsatlarımızdan haberdar etmek amacıyla kullanılabilir.

          Netkutusu.com, e-posta ve kişisel bilgiler haricindeki, alışveriş ile ilgili bilgiler ve genel site kullanımı hakkındaki verileri, kurumumuzun kendi sunduğu hizmetleri ve ziyaretçi hareketlerini izleyerek daha verimli hale getirmek, üye ve müşterilerimize daha özel, daha etkin bir hizmet verebilmek için, analiz edip yorumlamak ve bunu iş ortaklarıyla payşalmak isteyebilir.

          Güvenliğiniz için kredi kartı bilgilerini hiçbir şekilde saklamaz ve dolayısıyla bu tarz bilgileri üyelik bilgileri girilirken istemez. Alışveriş esnasında Netkutusu.com çalışanları dahil kimse kredi kartı bilgilerinize erişemez. Kredi kartı bilgileriniz, ilgili bankalara en yüksek güvenlik standartları çerçevesinde ikili bağlantılar olarak aktarılır.

by erhan atalar